Oprava Staroměstské radnice

Dlouho plánovaná oprava Staroměstské radnice a Pražského orloje odstartovala. Celkové náklady jsou vyčíslené na téměř padesát milionů korun. Rekonstrukce se dočká kaple, ochoz i samotný orloj. Oprava je rozdělená do tří částí.
První etapa se tak týká ochozu věže Staroměstské radnice. Ten se pro veřejnost uzavře 1. května. Druhá část rekonstrukce se dotkne kaple. Ve třetí etapě oprav pak dojde na samotný poklad radnice, Pražský orloj. Odstraní se většina oprav a úprav, které byly na stroji provedené ve 20. století.Součástí rekonstrukce bude také nové nasvícení celé věže. Původní osvětlení totiž bylo zajišťováno částečně z objektů, které jsou v jejím bezprostředním okolí. Jak ale v minulosti docházelo ke změnám majitelů těchto budov, někteří nasvícení neponechali.