Taxi

Taxislužba v Praze podléhá celostátně platnému zákonu o silniční dopravě. Ve sdělovacích prostředcích a turistických průvodcích je kvůli chování části taxikářů proslulá nedodržováním stanovených maximálních cen a porušováním předpisů a proto je již po mnoho let jedním z viditelných témat komunální politiky. Praha uplatnila několik návrhů novel zákonů, které měly usnadnit řešení situace v Praze.

Organizátoři a provozovatelé taxislužby

Výsadní postavení mají zejména provozovatelé, kteří si vylosovali nebo vyhráli ve výběrovém řízení správu taxistanovišť (viz níže):

 • AAA radiotaxi, s. r. o. (Jiří Kvasnička)
 • Kvasničková Eva – společný dispečink s AAA radiotaxi s. r. o.
 • SEDOP, v. o. s.
 • City taxi, s. r. o.
 • Leasing Car Serv., s. r. o.
 • MODRÝ ANDĚL s. r. o.

Dalšími provozovateli (dispečinky) taxislužby jsou například:

 • Taxi Praha s. r. o.
 • Profi Taxi s. r. o.
 • Kurýr Taxi s. r. o.
 • Grand Taxi, s. r. o. – cca 30 řidičů
 • Bohemia Prague AirportTransfers
 • MatinaHadererová – H.A.D. (Taxi H.A.D.) – cca 100 řidičů
 • Cech Taxi Praha, sdružuje některé samostatné živnostníky provozující taxislužbu svými vlastními vozy
 • TickTack s.r.o.
 • Speed Cars Praha s. r. o.